Lekarz podczas badania

Badania dla kierowców

 

Na każdym kierowcy podczas jazdy ciąży ogromna odpowiedzialność w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zarówno sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Z tego też względu pretendenci ubiegający się o niezbędne kwalifikacje i osoby, których praca wiąże się z prowadzenie pojazdów mechanicznych, muszą przejść pozytywnie badania dla kierowców. W naszej przychodni pracują lekarze orzecznicy, którzy dokładnie weryfikują stan zdrowia pacjentów, a następnie wypełniają niezbędną dokumentację.

 

Jakie badania wykonuje się kierowcom?

Zakres badań różni się w zależności od tego, czy osoba zgłaszająca się do przychodni dopiero zdaje egzamin, czy jest kierowcą zawodowym. W pierwszym przypadku wystarczy podstawowe badanie okulistyczne oraz sprawdzenie słuchu i równowagi. W drugim przypadku proces ten jest nieco bardziej złożony i skomplikowany. Zawodowi kierowcy muszą bowiem przejść nie tylko badania okulistyczne i laryngologiczne, ale też neurologiczne sprawdzające koordynację ruchową oraz psychologiczne, weryfikujące zachowania kierowcy w sytuacjach niespodziewanych.